Pravidla

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY KAVÁRNY:

 1. Se vstupem do kavárny se návštěvník zavazuje dodržovat “PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY KAVÁRNY”, která jsou k nahlédnutí na každém stolu v kavárně. V případě nedodržení těchto pravidel může být návštěvník vykázán z prostor kavárny.
 2. Každý návštěvník vstupuje do kavárny na vlastní zodpovědnost a bere na vědomí, že se po kavárně volně pohybují kočky. Zákazník tak může pocítit následky související s touto skutečností. (Osoby s alergií na kočky, těhotné ženy atd.)
 3. Prosíme rodiče, aby dohlédli na své děti a jejich zacházení s kočkami. Může dojít k poškrábání nebo pokousání!

PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ S KOČKAMI:

 1. S kočkami jednej jemně a neubližuj jim.
 2. Nebuď kočičku, když spí a neruš její spánek. Kdo ví, o čem se jí zdá. 🙂
 3. Nesahej na kočičku, pokud jen trochu cítíš, že si to nepřeje. Kočky jsou svobodomyslné bytosti a nerady si nechávají cokoliv diktovat.
 4. Nefoť kočičku s bleskem.
 5. PROSÍME NEKRMIT KOČKY!! Ničím, co sis koupil pro sebe v kavárně, anebo přinesl z domu.
 6. Pokud si chce s tebou kočička hrát, hraj si jako o život. 🙂
 7. Svého pejska nechej, prosím, doma.
 8. Dbej prosím na hygienu. I kočičky se mohou nakazit chřipkou a být nemocné. Vždycky pomůže, když si před hlazením kočiček umyješ ruce.
 9. Nepouštěj kočičku na stůl. Kočka na stůl opravdu nepatří. A vylít na sebe nebo na tebe horkou kávu, to by bylo pro obě strany nepříjemné a bolestivé.

PRVNÍ POMOC PŘI PORANĚNÍ ZVÍŘETEM:

V případě, že dojde k poranění, vymýt ihned ránu mýdlem a proudem pitné vody a následně provést dezinfekci dezinfekčním přípravkem.